U optužnici se navodi da su optuženi u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Srpske Republike, a potom Republike Srpske, pripadnika policije i paravojnih formacija, usmjerenog protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području Općine Ključ, znajući za takav napad te da njihove radnje čine dio tog napada, kao pripadnici voda Vojne policije 2. inžinjerijskog puka 2. Krajiškog korpusa VP 4630 Ključ, Vojske Srpske Republike, a potom Republike Srpske, izvršili progon bošnjačkog civilnog stanovništva na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi postupajući s diskriminatornom namjerom, suprotno pravilima međunarodnog prava i to ubistvima civila, saopćeno je iz Suda BiH.