Prosječna plaća isplaćena u Federaciji BiH za maj 2022. godine iznosila je 1.110 KM (posljednji podatak objavljen od Federalnog zavoda za statistiku), a minimalna plaća prema Odluci Vlade FBiH je 543 KM. Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom plaćom je 41,59 posto, a minimalnom plaćom 20,35 posto.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plaća isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednjoškolskom, a drugo u uzrastu osnovca.

Potrošačku korpu čine sljedeće kategorije: prehrana – 46,23 posto, stanovanje i komunalne usluge - 13,65 posto, higijena i održavanje zdravlja – 7,21 posto, obrazovanje i kultura – 7,50 posto, odjeća i obuća – 13,49 posto, prijevoz – 5,17 posto i održavanje domaćinstva – 6,75 posto.

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za deset stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest stavki, saopćeno je iz Saveza samostalnih sindikata.