Ugovor su potpisali Ljubo Pravdić, direktor JP Ceste FBiH i Hamed Ramić i Dženan Pekušić, predstavnici konzorcija u sastavu Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo i HP Investing d.o.o. Mostar.

Vrijednost ugovora je 23.057.197,66 KM sa PDV-om. Planirani početak radova je 3. 9. 2018. godine, a rok za izvođenje je 24 mjeseca.

Ovaj ugovor koji će biti zajednički finansiran iz kreditnih sredstava Svjetske banke (IBRD) i Evropske investicijske banke (EIB), a treći je ugovor na ovoj dionici iz Programa modernizacije cesta u FBiH te još jedan korak ka realizaciji dugogodišnjeg projekta u približavanju Neuma i Stoca, kaže se u saopćenju JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.