Potpisivanju ugovora prisustvovali su ministri unutrašnjih poslova, pravde i uprave i finansija Ismir Jusko, Mersa Kustura i Jasmin Halebić, te policijski komesar MUP-a KS Nusret Selimović.

Prethodni kolektivni ugovor sa Sindikatom policije istekao je 31. decembra 2019. godine, a po zakonu se može primjenjivati najduže do kraja ovog mjeseca. Iz tog razloga je Sindikat policije podnio inicijativu za pokretanje postupka pregovaranja i zaključivanja novog kolektivnog ugovora.

Prema riječima premijera Nenadića, novi kolektivni ugovor važit će za naredna tri mjeseca, a razlog je proglašenje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Fedracije BiH.

Istakao je da primjenom ovog kolektivnog ugovora neće biti dodatnog finansijskog opterećenja, odnosno da je riječ o istom obimu prava koja su policijski službenici ostvarivali u protekle dvije godine.

Izrazio je, i ovom prilikom, zahvalnost službenicima policije na nadljudskim naporima koje ulažu svakodnevno u brojnim aktivnostima, ali i na njihovoj solidarnosti i razumijevanju koju su iskazali naspram aktuelne epidemiološke situacije u KS, prihvatanjem ovog ugovora.

Kako je dogovoreno, socijalni dijalog Vlade i Sindikata policije nastaviće se nakon tri mjeseca, po isteku ugovora.