Organizacioni odbor za obilježavanje 24. godišnjice genocida u Srebrenici, na sjednici održanoj danas, na prijedlog Pokreta "Majke enklava Srebrenica i Žepa" i "Žena Podrinja" Bratunac, jednoglasno je odlučio da dodijeli "Potočarsku povelju" Igoru Šoltesu, zastupniku u Evropskom parlamentu.

"Potočarska povelja" zastupniku Šoltesu bit će dodijeljena za doprinos u promovisanju istine i zaštite žrtava genocida na 25. godišnjicu obilježavanja genocida u Srebrenici.

-Osobe kao Šoltes trebaju biti predvodnici ideja Evropske unije, jer se samo istinom i pravdom može osigurati trajni mir u Bosni i Hercegovini, regiji i Evropi - smatraju u Pokretu "Majke enklava Srebrenica i Žepa".

Igor Šoltes je bio predlagač amandmana na Rezoluciju, koja je 2018. godine usvojena u Evropskom parlamentu. Šoltesovim amandmanom je istaknuto da je temeljni korak Srbije na putu ka evropskim integracijama priznanje genocida u Srebrenici i puno prihvatanje i primjena presuda i odluka Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), kao i njegovog nasljednika Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS/MICT), navodi se u saopćenju Udruženja žrtava i svjedoka genocida.