Također smatra da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine treba da odustane od takvog prijedloga.

- Imajući u vidu istupe pojedinih predsjednika granskih sindikata i njihove stavove, koji nisu omogućili postizanje neophodnog unutrašnjeg sindikalnog konsenzusa, ali i vrlo neodgovorne i nekorektne javne nastupe pojedinih predstavnika Vlade FBiH i Udruženja poslodavaca, pored niza preduzetih vrlo intenzivnih radnih sastanaka u Savezu samostalnih sindikata na inicijativu predsjednika Mevludina Bektića, na kraju moramo konstatovati da se nisu stekli uvjeti za nastavak aktivnosti na donošenju izmjena i dopuna Zakona o radu po hitnom postupku te je naš stav da Vlada FBiH treba odustati od takvog prijedloga. 

Također, treba imati u vidu i aktuelno epidemiološko stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje srećom iz dana u dan ide u povoljnijem smjeru, pa bi i eventualno usvajanje izmjena zakona u ovom trenutku bilo nesvrsishodno s obzirom na to da bi njegove norme važile isključivo u vrijeme proglašenog stanja nesreće i drugih vanrednih okolnosti - navedeno je u saopćenju tog sindikata koje je potpisao predsjednik Mevludin Bektić.

Savez samostalnih sindikata poručuje da će i tokom narednog perioda djelovati u interesu i na zaštiti prava radnika, koristeći sve raspoložive oblike sindikalnog rada, s posebnim akcentom na neophodni socijalni dijalog među socijalnim partnerima, uz unapređenje tog dijaloga i puno međusobno uvažavanje i razumijevanje.

Ovaj sindikat ističe da je, nakon što mu je Vlada Federacije BiH odnosno Ministarstvo rada i socijalne politike, dostavilo Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, vrlo ozbiljno i studiozno analiziran tekst navedenog zakona te je veliki broj granskih sindikata dostavio određene prijedloge, primjedbe i sugestije kako bi, s aspekta sindikata, sadržaj ponuđenih zakonskih rješenja bio unaprijeđen u interesu radnika u Federaciji BiH.

Također je Savez samostalnih sindikata BiH putem delegacije u Ekonomsko-socijalnom vijeću iznio određene primjedbe i prijedloge na ponuđeni nacrt i zastupao određene stavove s ciljem vođenja kvalitetnog socijalnog dijaloga s preostala dva socijalna partnera, navedeno je u saopćenju.