Način popunjavanja Doma naroda Federalnog parlamenta i danas je tema rasprave na sjednici Centralne izborne komisije BiH. Međutim, malo je vjerovatno da će odluka o tome biti donesena na ovoj sjednici.

Članovi CIK-a o ovome su raspravljali i 31. oktobra, a u fokusu je bilo pitanje koji popis stanovništva, iz 1991. ili 2013. treba biti relevantan za dodjelu mandata. Stavovi o tome bili su različiti pa su stručne službe bile zadužene da u narednim danima pripreme prijedloge za obje varijante.

Međutim, iako je prošlo pola mjeseca od tada, stručne službe za današnju sjednicu nisu pripremile materijal. Članica CIK-a Irena Hadžiabdić kazala je da to službe nisu učinile "jer se boje javnog linča, nakon što je u martu procurio u javnost radni materijal".

Predsjednik CIK-a Branko Petrić kaže da ne zna zašto je bitno koji će popis biti osnov za dodjelu mandata, jer kako je kazao, "oba su nikakva".

Rekao je da Popis iz 1991. godine nikada nije usvojen u Parlamentu, a u nekim općinama, poput Stanara, nije ni obavljen. Također, navodi da onaj iz 2013. nije priznat u jednom dijelu države "jer se ne može postići dogovor o broju nerezidentnih stanovnika, odnosno da li ih je 250.000 ili 400.000".

Vlado Rogić ističe da je Ustavni sud BiH, po apelaciji Bože Ljubića, stavio van snage odredbe Izbornog zakona BiH na osnovu kojih se ranije određivala struktura Doma naroda, te da se zbog toga ne smije primijenjivati pravilo koje predviđa da u Dom naroda bude izabran "najmanje jedan Bošnjak, jedan Hrvat i jedan Srbin iz svakog kantona koji imaju najmanje jednog takvog zastupnika u svom zakonodavnom tijelu".

Suad Arnautović naveo je da CIK nije ovlašten da provodi odluke Ustavnog suda, ali da mora završiti izbore prema važećim odredbama zakona. Podsjetio je da je Ustavni sud 28. jula 2017. godine stavio van snage odredbe Izbornog zakona koje je proglasio neustavnim odlukom od 1. decembra 2016. godine, a odnose se na izbor delegata u Dom naroda. Međutim, podsjetimo, Ustav FBiH propisuje se da će u Domu naroda biti "najmanje jedan Bošnjak, jedan Hrvat i jedan Srbin iz svakog kantona koji imaju najmanje jednog takvog zastupnika u svom zakonodavnom tijelu".

Arnautović je pripremio i tabelu kako bi trebala izgledati raspodjela mandata po kantonima, predlažući da se ovo rješenje primijeni jednokratno, samo za ove izbore.

On insistira da se o odluci glasa odmah danas i da se ovo pitanje riješi, čemu se kategorično usprotivio Rogić.

-Kada se ovako ponašamo prema kolegama, nije ni čudo što nam cure informacije odavde. Još malo pa će nam i računare iznositi – rekao je Rogić, kojem smeta i što su pojedini članovi CIK-a davali izjave medijima.

Na to mu je uzvratio Arnautović, rekavši da ne postoji odluka CIK-a kojom se zabranjuje davanje izjava.

Na kraju, dogovoreno je da Arnautovićev materijal službe iskopiraju i podijele ostalim članovima CIK-a kako bi ga mogli razmotriti.  Također, od Federalnog zavoda za statistiku bit će zatraženo da pripremi Popis stanovništva iz 1991. godine ali da uzme u obzir sadašnje teritorije kantona, dok će CIK isto to pripremiti ali za Popis stanovništva iz 2013. godine.