Početna cijena ovog puta je 6 miliona 926.000 maraka. Hotel je prodavan i početkom septembra 2021. godine i cijena je tada bila 9,2 miliona KM. Prodavac je KJP ZOI 84 – Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo.

Otvaranje ponuda i direktni pregovori s ponuđačima održat će se u prostorijama Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo 24. decembra 2021. godine, navodi se u saopćenju Agencije za privatizaciju Kantona Sarajevo.