Javni konkurs ministarstvo je raspisalo početkom marta ove godine i na njega je pristiglo 159 aplikacija od kojih je svega 57 ispunilo eliminacijske uvjete za prolazak u daljnju konkursnu proceduru, što je znatno manje od 50 posto očekivane realizacije.

Iz Ministarstva ističu da je Komisija za pregledanje i provjeru formalno - tehničke ispravnosti podnesenih zahtjeva ovog konkursa utvrdila da su 102 prijave aplikanata, koji nisu zadovoljili uslove konkursa, uglavnom tehničke prirode. Stoga je u Ministarstvu odlučeno da se razmotri mogućnost pronalaska rješenja koje će dovesti do uspješnije realizacije konkursa.

- Razmotrili smo najbolje mogućnosti za realizaciju ovog konkursa i zauzeli stav da je opravdano poništiti konkurs i ponovo ga objaviti. Imamo dovoljno vremena da se procedura ponovo provede i da ostvarimo bolju i pravedniju realizaciju finansiranja projekata po ovom osnovu.

Imali smo dosta prigovora na kriterije, odnosno nedovoljno obrazloženje kriterija za prijavu na konkurs i u ponovljenom konkursu nastojat ćemo to uvažiti. Napravit ćemo neophodne izmjene u Pravilniku kako bismo kriterije relaksirali i učinili konkurs pristupačnijim većem broju aplikanata - pojasnio je federalni ministar za rad i socijalnu politiku Adnan Delić.

U vezi sa poništenjem ovog konkursa i najave raspisivanja novog, Ministarstvo će razmotriti mogućnost povrata određene dokumentacije aplikantima s ciljem olakšanja novog prijavljivanja.

O objavi novog Javnog konkursa svi aplikanti bit će obaviješteni, osim službenom objavom u dnevnim glasilima, i na web stranici Ministarstva i cirkularnim e-mailom. Sve nedoumice i pojašnjenja aplikanti će moći tražiti putem e-maila, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.