Pored javne objave dužnika, u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, kojeg je na prijedlog UIO i UO UIO usvojila Parlamentarna skupština BiH, naknadni teret prinude je smanjen sa 10 na pet posto, a zatezna kamata sa 0,06 na 0,04 posto svakog dana zakašnjenja.

Tako je najveći dužnik po osnovu neplaćenog PDV-a i akciza zaključno sa 30. novembrom 2020. godine JKP GRAS Sarajevo sa 21.037.502 KM, a zatim slijedi Bosmal sa 10.011.088 KM. Zanimljivo da Federalna direkcija robnih rezervi duguje 6.263.030 KM, dok je Radiotelevizija BiH u minusu u iznosu od 4.961.549 KM.

Kada su pitanju carinski dužnici, najveći je Fabrika cijevi UNIS a.d. Derventa i dužna je 25.660.597 KM.

dokumentima nalaze se svi dužnici čiji dug je veći od 25.000 KM.