Dokument se odnosi na uspostavljanje i razvoj saradnje u oblasti putne infrastrukture izmedu Bosne i Hercegovine i Republike Turske na osnovu Memoranduma o razumijevanju između dviju država, potpisanog Ankari 2. maja 2019., o saradnji u infrastrukturnim projektima, te Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima.

Tim aktima je poseban značaj dat realizaciji projekta izgradnje autoputa/brze saobraćajnice Sarajevo - Beograd - Sarajevo, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Vlada FBiH upoznala se i sa informacijom o kreditnom zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar radi finansiranja izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Nemila - Vranduk, te je podržala inicijativu da za ovu dionicu kreditna sredstva od 21 milion eura budu osigurana kod Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAED).

Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacije i Autoceste FBiH zaduženi su da u tim za pregovore imenuju ovlaštene predstavnike, a konačna odluka o zaduženju, po kojem će krajnji dužnik biti Autoceste FBiH, bit će donijeta po okončanju pregovora s KFAED-om.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Ugovora između BiH i KFAED-a, a današnje zaključke dostaviti Ministarstvu finansija trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem - saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.