Migrante je prethodno njima poznata osoba ilegalno prevela preko granične linije iz Republike Srbije u BiH, a sve u cilju daljeg prebacivanja u zemlje EU, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

Optuženi je nakon preuzimanja i prilikom nedozvoljenog tranzita migranata kroz teritoriju BiH otkriven i spriječen u mjestu Oglavak, Općina Zenica, gdje je pregledom zatečeno 17 ilegalnih migranta, državljana Pakistana i Bangladeša.

Optuženi se tereti da je postupio protivno Protokolu protiv krijumčarenja migranata kopnenim, morskim i vazdušnim putem, Zakona o graničnoj kontroli i Zakona o strancima i to svjesno i znajući da krijumčareni migranti nemaju vlastite važeće putne isprave i da ne ispunjavaju uslove za zakonit boravak na području BiH.

Učinio je to u namjeri pribavljanja imovinske koristi, prevozom je omogućio boravak krijumčarenim osobama u BiH, čime je počinio krivično djelo krijumčarenje ljudi.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.