Ovaj centar može privremeno biti korišten za potrebe izolatorija za pacijente zaražene koronavirusom u Kantonu Sarajevo.

Svi troškovi koju mogu nastati prilikom izvođenja potrebnih radova idu na teret Kantona Sarajevo. U slučaju da prilikom izvođenja ovih radova nastupi šteta prema trećim osobama ili njihovoj imovini, odšteta ne može biti potraživana od Vlade FBiH.

Na osnovu ove odluke, Zavod za javno zdravstvo KS ne može izvršiti upis prava vlasništva u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Sarajevu u svoju korist, kao ni vršiti promjene upisa u katastarskom operatu Općine Centar Sarajevo.

Portal Faktor.ba je u više navrata pisao o prostoru budućeg izolatorija koji će se nalaziti u krugu Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš".

VEZANI TEKST - Šta je sa objektom u krugu Opće bolnice gdje je trebalo da bude smješten izolatorij?