Pročitana optužnica Dujmović tereti da je od polovine 2015. do polovine 2016. godine zaposlila četiri savjetnika koji nisu ispunjavali uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji zbog čega je, kako se navodi, počinila krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

U optužnici, koja je potvrđena 23. marta 2022. godine, navedeno je da je, prilikom donošenja odluke o izboru kandidata za savjetnike, znajući da kao ministrica ima ovlaštenje da imenuje i razrješava savjetnike, Dujmović svjesno propustila utvrditi da li M.B., A.K., A.T. i G.L. ispunjavaju uslove za poziciju savjetnika. Navodi se i da je, nakon obavljenog razgovora s ovim kandidatima, Dujmović izdala usmenu instrukciju Odjelu za opće i kadrovske poslove, kako bi za njih bila pripremljena rješenja o postavljenju za savjetnike, što je i učinjeno.

Nakon toga je potpisala rješenja o postavljenju savjetnika ministra za pomenute osobe, iako nisu ispunjavali uslove Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta, pa je – svjesnim i voljnim postupanjem – pomenutim savjetnicima pribavila korist u vidu zaposlenja.

Postupajuća tužiteljica Aida Bešlija u uvodnim riječima kratko je pojasnila kako tokom dokaznog postupka Tužilaštvo planira saslušati sedam svjedoka, te uložiti dokumentaciju u vezi s radno-pravnim statusom optužene i personalnim dosjeima četiri savjetnika koji su dio ove optužnice, piše Birn.

- Cijenimo da ćemo svim ovim dokazima koje smo predložili i koje ćemo provoditi tokom glavnog pretresa, dokazati svojstvo optužene, zatim da je umišljajno iskoristila ovlaštenje da sebi imenuje savjetnike bez provođenja konkursne procedure i da imenovani savjetnici nisu ispunjavali propisane uslove - dodala je Bešlija.

VEZANI TEKST - Federalna ministrica kulture i sporta pred sudom negirala krivnju za zloupotrebu položaja

Davor Martinović, branilac optužene, u uvodnim riječima kazao je kako su uvjereni u oslobađajuću presudu. Dodao je kako postoje velike razlike između sumnji koje su predočene optuženoj u trenutku kada je davala iskaz i činjeničnog opisa u optužnici, posebno u vezi s postojanjem umišljaja.

Ključnim trenutkom za podizanje optužnice smatra anonimni dopis koji je u Tužilaštvo stigao u januaru 2022. godine u kojem se, kazao je Martinović, ukazuje na to "da postoji neki dopis Vlade FBiH koji navodno tereti optuženu". Smatra da je pogrešno to što Tužilaštvo ovaj dopis navodi kao akt Vlade.

- To nije nebitan dokaz, to je umišljaj. Bez direktnog umišljaja nema ovog djela, bez ovog akta nema umišljaja. I vrlo je meni jasno da se, nakon što je gospođa Dujmović dala svoju odbranu,Tužilaštvo našlo u dilemi šta sad, gdje nam je umišljaj. A onda se pojavio anonimni dopis, pa se dostavlja nekakav navodni, famozni, nepostojeći akt Vlade i onda formiramo navodni umišljaj. I dobijamo optužnicu - dodao je Martinović.

Pojasnio je i da optužena prilikom davanja iskaza nije upoznata s ovim aktom, zbog čega smatra da je prekršen član 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima. Svoju odbranu zasniva i na mišljenju da je prekršen i član 14. iste konvencije, koji govori o zabrani diskriminacije, utvrdivši da je Dujmović jedina koja je optužena za zapošljavanje savjetnika.

Za kraj je naveo da neće saslušavati svjedoke, izuzev onih koje je najavilo Tužilaštvo, te da im je u interesu da ovaj proces bude okončan što prije.

Nastavak suđenja zakazan je za 23. septembar 2022. godine.