Ova presuda postala je konačna 1. januara ove godine, a rok za njeno provođenje vlastima entiteta Republika Srpska ističe 1. aprila. 

Zamjenik načelnika općine Bratunac Salih Dubičić potvrdio je za Anadoliju da je prije deset dana počelo se sa iznošenjem stvari iz crkve, a da su danas  iznošene neke krupnije stvari.

Istakao je da su ovo aktivnosti koje prethode samom izmještanju crkve koja je izgrađena u dvorištu Fate Orlović.

- Ovo su pripreme za izmještanje crkve. Unutrašnjost je počela da se uklanja prije deset dana - rekao je Dubičić, te dodao da nije upoznat s time na koju drugu lokaciju i kada će tačno crkva biti izmještena, ali je potvrdio da se radi o pražnjenju objekta kako bi se moglo izvršiti njegovo izmještanje na drugu lokaciju.

Fata Orlović je 2000. godine krenula u pravosudnu borbu, ali nakon bezbroj tužbi, ročišta i sudskih presuda u njenu korist, crkva nije uklonjena. Nekoliko puta i sama se našla na optuženičkoj klupi pred Općinskim Sudom u Srebrenici gdje je bila optužena za napad na policajce.

Suprug Fate Orlović i više od 20 drugih srodnika ubijeni su u genocidu u Srebrenici 1995. godine, a imovina je pripadala njemu i njegovom bratu i sastojala se od nekoliko stambenih i poljoprivrednih objekata, njiva i livada.

Nakon što je imovina izuzeta u korist Crkvene opštine Drinjača, na imanju je izgrađena crkva. Podnositelji tužbe nikada nisu bili obaviješteni o postupku eksproprijacije.

U cilju implementacije Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, koji garantuje pravo na slobodan povratak izbjeglica u njihove domove i pravo na povrat imovine, Republika Srpska je 1998. godine donijela Zakon o prestanku primjene Zakona o korištenju napuštene imovine.

Podnositelji tužbe su pokrenuli postupak za povrat imovine u skladu s ovim zakonom. Odlukom Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica iz 1999. godine, a nakon toga i odlukom Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica iz 2001. godine, utvrđeno je njihovo pravo na potpuni povrat imovine.

Obje navedene odluke su konačne i izvršne. Imovina je potom vraćena podnositeljima, izuzev parcele na kojoj je izgrađena crkva. Narednih godina podnositelji su bezuspješno tražili potpuni povrat imovine.