Radovi obuhvataju sanaciju postojeće kolovozne konstrukcije frezanjem postojećeg završnog asfaltnog sloja, a na mjestima većih oštećenja predviđena je kompletna rekonstrukcija tamponskog i asfaltnih slojeva uz nivelaciju i sanaciju šahtova vodovodne i kanalizacione mreže. 

Projekat se finansira zajedničkim sredstvima Direkcije za pute KS i Općine Novo Sarajevo. Ukupna vrijednost je oko 450 hiljada maraka, navodi se u saopćenju Općine Novo Sarajevo.

Osim navedenih radova uz koordinaciju sa komunalnim preduzećima bit će sanirana i oštećenja na instalacijama vode i kanalizacije. Paralelno sa ovim radovima izvode se radovi na rekonstrukciji dijela vodovodne mreže u dijelu spoja ulice Humska sa ulicom Ruđera Boškovića.