- Potpisali smo u srijedu sporazum sa GRAS-om kojim smo odobrili da se deblokira račun i da se dio sredstava uplati, a dio nakon 60 dana da bi GRAS mogao da radi. Tako je dogovoreno da se uplati pet miliona i da se račun deblokira do 15. decembra. Ima problem koji je nastao na banci i sada se pregovara o rešenju za privremenu deblokadu. Danas imamo sastanak u vezi sa deblokadom. To je dio što se tiče nas. Ministarstvo je dodatno tražilo da svi radnici GRAS-a, što i jeste sporan dio sporazuma, koji su tužili firmu potpišu izjave kojima se odriču od kamata. To je nemoguće provesti. To sam u pregovorima i rekao, da se u sporazum ne stavljaju takve odredbe jer određeni broj ljudi koji su tužili ne radi u GRAS-u i ne može se doći do njih. Također, jedan broj ljudi neće pristati i imate problem da se sporazum ne može realizirati. I tu je nastao problem – kaže Elmin Plećan.

VEZANI TEKST - Samo slovo na papiru: Ko je advokat Asif Plećan i zašto od njega zavisi sporazum GRAS-a i Vlade KS

On ističe da je mjesec dana učestvovao u razgovorima u vezi sa deblokadom računa, a da je konačan sporazum vidio tek kada je objavljen na portalu Skupštine Kantona Sarajevo.

- Odmah sam vidio da su dvije odredbe sporazuma teško provodive. Prvi dio je odricanja tužbe GRAS-a u roku od sedam dana. GRAS se odriče 300 miliona, a zauzvrat bi dobio ispunjenje obaveza od strane Kantona Sarajevo. Moj stav bio je da se ne treba odricati od tužbe i da to ne treba uraditi u ovoj fazi tužbe, nego kada Kanton ispuni obaveze prema GRAS-u. Drugi dio je sporazum sa radnicima koji je nemoguć i, nažalost, desili su se ti problemi. Problem je dublje prirode. Od 1. maja 2017. godine računi GRAS-a su bili blokirani s tim da je GRAS mogao da plaća plaće i sve ostalo, ali su izbjegavali plaćanje presuda. Presude koje smo mi zastupajući radnike slali za prisilno izvršenje su se tako gomilale i desilo se u augustu da ne mogu vršiti nikakve uplate. Naime, Porezna uprava je na moj dopis, koji sam prvo uputio banci, pa Poreznoj upravi i Agenciji za bankarstvo, u kojem sam upozorio da rade suprotno Zakonu o unutrašnjem platnom prometu, blokirala račun. Tako se nisu mogli puštati redovni nalozi za isplatu prije presuda. Porezna uprava je potvrdila da je moje mišljenje tačno i došlo je do potpune blokade računa GRAS-a. Došlo je do pregovora i blizu smo rješenja sporazuma sa bankom da se privremeno odblokira račun – nastavlja Plećan.

Elmin Plećan 

Iako se u javnosti spominje da su potraživanja radnika po tužbama od 18 miliona KM, sarajevski advokat govori da su ona mnogo veća.

- Trenutno se po pitanju 800 tužbi koje su pravosnažne treba isplatiti blizu 20 miliona KM. Mislim da ima još oko 1.500 nezavršenih tužbi. Znači da je riječ samo o jednoj trećini presuda, što se tiče našeg ureda, a koliko znam, imaju i neki drugi advokati, ali se radi o manjem broju tužbi. Greškom je u sporazumu navedeno da se radi o 15 miliona jer se radi o mnogo većem iznosu potraživanja. Ako je Kanton Sarajevo rekao da će izvršiti 15 miliona KM za presude, a ima ih 30 ili 50 miliona, postavlja se pitanje ko će platiti razliku. Zato sam u principu predložio da se odblokira račun, da popišemo sva potraživanja i da vidimo da li je neko spreman da se odrekne i koliko je to ukupno kamata – kaže na kraju advokat.