Kako je na pres-konferenciji izjavio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Vahidin Smajlović, u strukturi proljetne sjetve najviše su zastupljene žitarice sa 42,78 posto, zatim krmno bilje 34,5 posto, povrtno bilje 22,28 posto, industrijsko bilje 0.5 posto.

Žitarice se planiraju zasijati na površini od 22.210 ha, industrijskim biljem 250 ha, a povrtnim biljem 11.565 ha. Krmnim biljem planirano je da se zasije površina od 17.894 ha

Ove godine planirano je, dodaje Smajlović, povećanje zasijavanja žitarica za 780 ha u odnosu na godinu ranije, a dominantna kultura kod sjetve žitarica je kukuruz.

Također je predviđeno povećanje zasijavanja krmnog bilja za 4,69 posto, a dominantna kultura je kukuruz za silažu. Kada je riječ o povrtnom bilju najzastupljenija kultura je krompir, a u planu je da se zasije oko 6600 ha krompira.

Došlo je i do povećanja sjetvene površine u većini općina. U Gradačcu su planirane najveće površine za sjetvu (12.190 ha), zatim slijedi Lukavac sa 8.919 ha i Kalesija sa 8.310 ha. Povećanje plana sjetve bilježi se u Banovićima, Čeliću, Kalesiji, Kladnju, Lukavcu, Sapni, Gračanici, Gradačcu i Tuzli, što je rezultiralo ukupnim povećanjem plana za 2021. godinu.

U Živinicama je došlo do smanjenja plana sjetve u odnosu na prethodni period za 825 ha, u Doboj Istoku za 28 ha, dok Srebrenik i Teočak imaju blago odstupanje u odnosu na prethodnu godinu. Kako se u Planu navodi, za realizaciju planirane sjetve potrebna su sredstva u ukupnom iznosu od oko 72,7 miliona KM.