Revidirana strategija za rad na predmetima ratnih zločina još uvijek nije dobila zeleno svjetlo Vijeća ministara BiH. Stranka demokratske akcije (SDA), pojašnjava zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić, podržava njeno usvajanje, ali je, dodaje, najprije neophodno precizirati nekoliko važnih segmenata koji su od presudnog značaja za ovu strategiju.

- Glavna primjedba se odnosi na nedostatak informacija o 850 predmeta "A kategorije", koji predstavljaju najsloženije predmete ratnih zločina. Informacije o statusu tih predmeta su nužne u kontekstu daljnjeg rada u okviru Revidirane državne strategije na rješavanju najsložnenijih predmeta ratnih zločina, ali i pokretanju postupaka za utvrđivanje odgovornosti pravosuđa za nepostupanje u tim predmetima – kazao je Pivić.

Također ističe da u Državnoj strategiji nije precizirana regionalna saradnja u oblasti procesuiranja predmeta ratnih zločina, zbog čega počinioci nerijetko pronalaze sklonište u susjednim državama, a da pri tome nema pravnih mogućnosti njihovog izručenja radi suđenja, niti su planirane aktivnosti na kreiranju takvih pravnih osnova.

- U tom kontekstu je poseban problem i univerzalna jurisdikcija koju je Republika Srbija predvidjela u svom zakonodavstvu kada je riječ procesuiranju ratnih zločina, što je apsolutno neprihvatljivo i licemjerno, naročito imajući u vidu deklarativnu najmeru Srbije za dobrom saradnjom u cilju što skorijeg okončanja procesuiranja svih predmeta ratnih zločina – izjavio je Pivić.

Zamjenik ministra pravde BiH smatra da je, imajući u vidu činjenicu da Državna strategija nije pravni dokument već okvir po kojem će se postupati intervenirajući u pravni sistem, bilo potrebno sagledati sve implikacije u smislu vremenskog okvira neophodnog za poduzimanje određenih koraka.

- To je razlog zašto Državna strategija još uvijek nije donesena – zaključuje Pivić.