Unsko-Sanski kanton – Moderna, treća doza – 30, Pfizer, prva – 1.002, treća doza - 504, Sinopharm, prva doza – 20 vakcina.

Posavski kanton – Pfizer, prva doza – 204, druga doza – 102, Sinopharm, treća doza – 102 vakcine.

Tuzlanski kanton – Pfizer, prva doza – 2.040 vakcina.

Zeničko-dobojski kanton – Moderna, druga doza – 750, treća doza – 830, Pfizer, prva doza - 1.524, druga doza – 750, treća doza - 762 vakcine.

Bosansko-podrinjski kanton – Pfizer, prva doza - 84, treeća doza – 120, Sinopharm, prva doza – 100, treća doza – 100 vakcina.

Srednjobosanski kanton – Pfizer, prva doza – 222, druga doza – 60, treća doza – 60 vakcina.

Hercegovačko-neretvanski kanton – Moderna, druga doza – 100, Pfizer, prva doza – 96, treća doza – 78 vakcina.

Zapadnohercegovački kanton – Moderna, druga doza – 200, Pfizer, prva doza – 402, treća doza – 204 vakcine.

Kanton Sarajevo – Moderna, druga doza – 100 vakcina.

U Kanton 10 – ove sedmice neće biti distribuirana nijedna doza vakcina.

Kada se brojke saberu – za ovu sedmicu kantonima će za drugu dozu biti isporučeno 1.650, a za treću 1.410 Moderna vakcina.

Kantoni će dobiti i Pfizer vakcine, i to 6.492 za prvu, 1.422 za drugi i 2.214 za treću dozu.

Bit će isporučeno i 20 Sinopharm vakcina za prvu dozu.

Ukupno će kantonima za ovu sedmicu otići 13.208 vakcine.

Podsjetimo, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH distribuciju vakcina protiv COVID-19 vrši u skladu sa izraženim potrebama kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.

Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, u ovom entitetu od 1.800.728 stanovnika sa navršenih 18 godina do 85 plus, vakcinisano je 995.646 osoba, od čega je prvu dozu primilo 525.844 (29,20 posto), drugu 461.597 (25,63 posto), a treću dozu 8.205 (0,46 posto) građana.