U sjedištu JP Autoceste FBiH d.o.o. u Mostaru je obavljeno javno otvaranje ponuda za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, dionica Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Vranduk - Ponirak.

Ponude za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak predale su sljedeće kompanije:

Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.;

JV: Euro-asfalt d.o.o. i Strabag AG;

Kolin Insaat Turizam Sanayi ve Ticaret A.S.;

Consortium of Azvirt L.L.C. i Hering d.d.                                   

Trasa autoceste poddionica Vranduk – Ponirak je dio dionice Nemila – Donja Gračanica (Zenica sjever) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Nemila – Vranduk i na jugu na poddionicu Ponirak – Vraca.

Poddionica počinje u južnom dijelu naselja Nemila – lokacija Stara stanica. Sa dva mosta prelazi rijeku Bosnu dok tunelom Vranduk trasa prolazi regiju Vranduk. Dalje nastavlja iznad naselja Koprivna, s desne strane rijeke Bosne i završava nadomak naselja Ponirak.

Na dužini od 5,3 kilometra gradit će se potporni zidovi, dva mosta (l=390 m; l=340 m), tunel (lijeva cijev 456 m i desna 312 m) i tri vijadukta (l=81 m; l= 90 m; l = 112 m). Predviđeni rok izgradnje je 24 mjeseca.

Izgradnja poddionice Vranduk - Ponirak će se finasirati sredstvima osiguranim kod OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID), saopćeno je iz Autocesta FBiH.