Ministar unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona Zdravko Boras, kojem se sudilo po optužnici Općinskog državnog odvjetništva (ODO) Split za prevaru osuđen je, da je uzimao invalidsku penziju iz Hrvatske od februara 2015. do kraja aprila 2016. godine iako na nju nije imao pravo jer je istovremeno bio zaposlen kao ministar u BiH, javljaju hrvatski mediji.

Boras je prvostepenom presudom Općinskog suda u Splitu zbog krivičnog djela prevare osuđen na kaznu zatvora od jedne godine koja se neće izvršiti ukoliko isti u roku od tri godine ne počini drugo krivično djelo.

Zdravko Boras svjesno HZMO-u nije prijavio svoje zaposlenje u Federaciji u BiH, i to u "cilju da nezakonito prima invalidsku penziju", te je državu oštetio za 95 hiljada i 491 kunu, odnosno oko 25.200 maraka. Mjesečno je primao 6.500 kuna ili oko 1.700 maraka. Boras je zasnovao radni odnos, a to nije prijavio, očito vjerujući da za to u Hrvatskoj niko neće saznati. Okrivljeni je i prije ovog inkriminiranog razdoblja nezakonito primao penziju jer je bio zaposlen u Federaciji BiH.

Nadalje, kako stoji u presudi, Zdravko Boras u roku od 6 mjeseci od dana pravosnažnosti presude mora vratiti imovinsku korist pribavljenu navedenim krivičnim djelom u visini od oko 25. 200 maraka plus zatezne kamate.

Navedenu presudu izrekao je sudija Općinskog suda u Splitu Ante Unković. Na navedenu presudu Boras ima pravo žalbe višem sudu, ali je upitno hoće li se usuditi riskirati budući da se ovdje radi o težem obliku krivičnog djela prevare i može se dogoditi da viši sud izrekne strožiju kaznu.

Ministar Zdravko Boras je u ranijim medijskim istupima navodio da je svako nevin dok mu se ne dokaže krivnja, a ukoliko se njemu dokaže krivnja da će odmah podnijeti ostavku na mjesto ministra policije MUP-a.

Također, prošle sedmice tokom suđenja rekao je:

– Časni sude, ja sam oficir HV-a i HVO-a odlikovan zbog zasluga u odbrani Hrvatske. Smatram da niti sam imao namjeru oštetiti niti sam oštetio državni budžet Hrvatske, to je moja država za koju sam dao svoj doprinos braneći je. Ako je neko oštetio državu i napravio propust, to je HZMO. Krivičnu prijavu protiv mene podnio je administrator jednog portala iz Hercegovine i već se tri godine protiv mene i moje porodice vodi neviđena hajka iza koje stoji paraobavještajni sistem koji me želi diskreditirati jer obnašam visoke dužnosti – kazao je Boras iznoseći svoju odbranu u sudnici.

Rekao je kako je tačno da je 4. februara 2015. godine zasnovao radni odnos, a nakon konsultacija s advokatom rečeno mu je kako je dovoljno da obavijesti MIO/PIO u Hercegovini. Naveo je i da je 18. oktobra 2013. rješenjem Ministarstva branitelja Hrvatske izgubio status RVI-ja te da je Ministarstvo trebalo dostaviti rješenje HZMO-u.

Tokom procesa svjedočio je i Ivan Domjanović, bivši šef splitske ispostave HZMO-a, koji je kazao da je 2013. godine Ministarstvo branitelja donijelo rješenja za nešto više od 10 hiljada pripadnika HVO-a s tzv. "Južnog bojišta" kojima im se ukida status HRVI-ja i branitelja.

Podsjetimo, tadašnji je ministar branitelja Hrvatske Fred Matić javno obrazlagao da su ta rješenja sporna jer su nastala na temelju potvrda o ratovanju koje je 1996. potpisao tadašnji član Zapovjedništva Južnog bojišta, general Ljubo Ćesić Rojs, te je isticao da su sva rješenja bila identična i da je u svima pisalo da je osoba ranjena na Južnom bojištu "koje se protezalo od Posavine do dubrovačkog zaleđa".