Simboličnom događaju prisustvovali su direktor organizacije "The Halo Trust" Alexander Maier, specijalni savjetnik za municiju i naoružanje EUFOR-a brigadir Martin Trachsler i izvršni oficir glavne logostičke baze OS BiH bojnik Ismet Patković.

Provedba projekta obilježavanja male i lake municije u posjedu Ministarstva odbrane BiH, otpočela je novembra 2018. godine uz podršku organizacije "The Halo Trust". Proces obilježavanja naoružanja provode pripadnici jedinica Glavne logističke baze i Jedinice logističke podrške Komande logistike na lokacijama OS BiH u Banjoj Luci, Čapljini, Visokom i Živinicama.

Nabavkom četvrtog stroja za tačkasto obilježavanje, koji je instaliran u Visokom, proces obilježavanja je znatno ubrzan, čime će se realizirati zacrtani plan obilježavanja malog i lakog naoružanja i prije predviđenog roka do kraja 2020. godine, saopćio je MOBiH.