On se tereti da je u periodu od maja 2012. do maja 2013. godine, iskoristio svoj položaj kreditnog službenika u MKF "Prizma" Sarajevo, predstavništvo Bosanska Gradiška, te pribavio imovinsku korist u iznosu od oko 1,2 miliona KM.

U optužnici se precizira da je iskoristio svoj položaj i bez odluke kreditnog odbora i provedene procedure procjene rizika, sa građanima slabijeg imovnog stanja sa teritorije Bosanske Gradiške, zaključio ugovore o kreditu na iznose od 1.000 KM, 9.000 KM i 10.000 KM. Međutim, isplatio im je iznose od 400 KM do 1.000 KM, tako što im je lažno prikazao da MKF "Prizna" Sarajevo daje ugroženim kategorijama stanovništva i nezaposlenima  bespovratnu novčanu pomoć uz predočavanje samo lične karte i potvrde CIPS-a o prebivalištu.

- Lažno je prikazao da se radi o nepovratnim sredstvima koje ne moraju vraćati. Kada su te osobe pristale i predale osumnjičenom ličnu kartu i potvrdu CIPS-a o prebivalištu, on je sačinio i svojeručno popunio 162 lažna zahtjeva za kredit na iznose od 1.000 KM, 9.000 i 10.0000 KM, lažne mjenične izjave i mjenice. Na osnovu takvih zahtjeva su u organizacionoj jedinici Banja Luka sačinjeni lažni ugovori o kreditu u ukupnom iznosu od 1.250.000 KM na ime oštećenih – stoji u optužnici.

Naglašeno je da je Čikić svojim potpisom ovjerio ugovore kao istinite, a oštećeni su ih potpisali vjerujući da se zaista radi o humanitarnoj pomoći i da svojim potpisom na dokumentima potvrđuju da su primili novac na ime humanitarne pomoći.

- Po osnovu lažnih ugovora je stečajni upravnik MKF "Prizma" Sarajevo, zbog neplaćanja rata kredita, oštećenima poslao pismene opomene zbog neizmirenog dospjelog dugovanja po kreditu zahtijevajući isplatu kredita u cijelosti u roku od osam dana pod prijetnjom sudske prinudne naplate – dodaje se u optužnici.