- Sagledavši cjelokupnu ekonomsku situaciju i visine komunalnih taksi koje proizilaze iz nove odluke, a koje bi se negativno odrazile na poslovanje i cjelokupan poslovni i privredni ambijent, načelnik Hadžibajrić naložio je nadležnoj Službi za privredu da pripremi izmjene Odluke o komunalnim taksama o kojim će se Općinsko vijeće Stari Grad izjašnjavati već na sljedećoj sjednici, zakazanoj za četvrtak, 28. aprila - saopćila je Općina.

Izmjene odluke podrazumijevaju značajna umanjenja u odnosu na postojeću odluku, čime će se iznosi komunalnih taksi u pojedinim kategorijama vratiti na prvobitne.

Primjera radi, fizička lica koja su važećom odlukom trebala plaćati 450-600 KM za poslovno sjedište, u zavisnosti od zone u kojoj se nalazi, novim izmjenama plaćat će od 100 do 200 KM, a za izdvojene poslovne jedinice od 40 do 100 KM, umjesto dosadašnjih od 200 do 300 KM.

Značajna umanjenja za mikro, mala, srednja i velika preduzeća

Važeća odluka propisuje da su sva pravna lica dužna da plate od 4.000 do 5.000 KM za poslovno sjedište, zavisno od zone u kojoj se nalazi, te između 2.000 i 2.500 KM za svaku poslovnu jedinicu koju posjeduju. Izmjenom odluke, ti iznosi znatno se umanjuju.

Mikro i mala pravna lica neće više plaćati gore navedeni iznos, nego će za poslovno sjedište, u zavisnosti u kojoj zoni se nalazi, plaćati iznos od 200 do 1.000 KM na godišnjem nivou, dok će za svaku poslovnu jedinicu plaćati između 60 i 300 KM, opet zavisno od zone. Važno je naglasiti da se za ugostiteljsku djelatnost, koja je najčešća u Starom Gradu, iznosi komunalnih taksi neće ni mijenjati u odnosu na odluku koja je bila na snazi prije donošenja presude Ustavnog suda.

Srednja i velika pravna lica, prema predloženim izmjenama, trebala bi plaćati od 600 do 4.000 KM za poslovna sjedišta, a oni koji imaju do pet poslovnih jedinica za svaku od njih plaćali bi taksu u iznosu od 40 posto od navedenog, tačnije od 240 do 1.600 KM. Oni koji imaju više od pet poslovnih jedinica plaćali bi komunalne takse u iznosu od 10 posto od navedenog iznosa. To iznosi od 60 do 400 KM po poslovnoj jedinici, u zavisnosti od zone.

Posebni iznosi za osjetljive kategorije

Posebna pažnja posvetila se tzv. osjetljivim kategorijama kao što su stari tradicionalni obrti, taksi prevoznici i drugi obrtnici koji obavljaju usluge javnog prijevoza stvari, samostalni trgovci pojedinci (štandovi) i domaća radinost kojima su dodatno umanjeni iznosi komunalnih taksi. Stari tradicionalni obrti do sada su trebali plaćati takse u iznosu od 90 do 120 KM, a sada 20-40 KM na godišnjem nivou.

Odgovornost snosi zakonodavac

- Naglašavamo da je do donošenja nove Odluke o komunalnim taksama u Općini Stari Grad Sarajevo došlo zbog potrebe usklađivanja sa Zakonom o komunalnim taksama (Službene novine KS, broj 8/22) koji je Skupština Kantona Sarajevo usvojila na prijedlog Ministarstva finansija KS, a usljed presude Ustavnog suda FBiH kojom je utvrđeno da vrsta djelatnosti ili zanimanje ne može biti relevantan kriterij za visinu komunalnih taksi. Resorno ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo tada su svjesno propustili da kroz zakon propišu okvir ili kriterije na osnovu kojih će se utvrditi visine komunalnih taksi, kao što je do sada bila praksa, i svu odgovornost prebacili na općine. Iako su općine, kao jedinice lokalne samouprave, tražile od resornog ministarsva i Vlade KS da propišu okvire za donošenje ovih odluka, oni su se oglušili, te je došlo do situacije da se važeće odluke moraju po nekoliko puta mijenjati i usklađivati kako bi se našlo najpovoljnije rješenje - saopćila je Općina.