Zbog nekvalitetno izvedenih radova na preslaganju granitne kocke u ulici Kovači i grubog ignorisanja i nepostupanja izvođača radova po nalozima koje je izdavao nadzorni organ u ovom projektu, Općina Stari Grad raskinut će ugovor sa izvođačem radova, firmom Dinalsa d.o.o. Sarajevo.

Radovi na obnovi ulica Kovači i Ploča – od Čekrekčijine džamije do Muzeja Alije Izetbegovića traju već pet mjeseci, a nezadovoljstvo građana, a samim tim i investitora Općine Stari Grad prisutno je već odavno. Zbog radova na ovoj lokaciji saobraćaj se odvija izuzetno otežano, građanima je onemogućena normalna putna komunikacija, ali i otežani su uvjeti svakodnevnog života u izuzetno posjećenim naseljima Kovači, Sumbuluša i šire.

Obnova ulica Kovači i Ploča, u dužini od 515 metara počela je 8. marta ove godine. Kako navodi nadzorni organ, izvođač nije uvažavao primjedbe i izvodio je radove na svoju ruku, a u više navrata ukazivalo mu se na nedostatke i nekvalitetno izvedene radove. Još jedna otežavajuća okolnost je što su se na gradilištu stalno mijenjali šefovi gradilišta i radnici koji apsolutno nisu imali iskustva na ovim poslovima.

Zbog činjenice da izvođač radova nije postupio po nalozima nadzornog organa, smatra se da je prekršen važeći ugovor sklopljen sa Općinom Stari Grad Sarajevo. Istovremeno, zbog ispostavljanja tzv. "situacija" za plaćanje radova, i pored evidentiranih nedostataka, dio odgovornosti snosi i nadzorni organ.

Odluka o raskidanju ugovora sa firmom Dinalsa predočena je i Općinskom vijeću Stari Grad koje je jednoglasno donijelo zaključak da uvažavaju nezadovoljstvo građana MZ Kovači i Sumbuluša zbog neizvršavanja ugovornih obaveza izvođača radova, te zadužilo načelnika da u što kraćem roku, a u skladu sa zakonom, iznađe rješenje za završetak radova u ulici Kovači, poduzme mjere na sankcionisanju izvođača i nadzornog organa, te u budućim postupcima odabira izvođača radova i nadzornog organa, vodi računa o tome da se ne angažuju pravna i fizička lica zbog kojih je Općina ranije pretrpjela štetu.

Vrijednost ugovorenih radova je 353.765,44 maraka bez PDV-a, a rok za izvođenje radova bio je 120 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Za vršenje poslova na projektu izabrano je privredno društvo Saraj Inženjering d.o.o. Sarajevo.

U prethodnom periodu završena je sanacija dijela ulice od Čekrekčijine džamije do platoa, uz zamjenu vodovodnih instalacija i preslaganje kocke, te asfaltiranje dijela ulice Kovači – od fontane do Muzeja Alije Izetbegovića, navodi se u saopćenju Općine Stari Grad..