Optužnica protiv njih je potvrđena u januaru 2021. godine, a sudsko vijeće je utvrdilo da nisu krivi za optužbe da su iz Auto kluba "Retro" u Laktašima raznim zloupotrebama i utajom poreza nezakonito izvukli 1.763.645 KM.

Ocijenjeno je da Tužilaštvo RS-a, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala nije dokazalo da su počnili krivična djela koja su im stavljena na teret.

Nesavjestan rad u službi

Isto obrazloženje je sud u Banjoj Luci dao i prije dva dana, kada je donio oslobađajuću presudu bivšoj direktorici Agencije za bankarstvo RS-a Slavici Injac koju je, optužnica istog tužilaštva, teretila za nesavjestan rad u službi u predmetu "Bobar banka".

Posljednjom odlukom Okružnog suda Banja Luka Dobrijević je oslobođen optužbi za produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa i krivično djelo pomaganja u izvršenju krivičnog djela zloupotreba ovlašćenja u privredi, zatim Trivun za krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi te optužena Grujić za krivično djelo pomaganja u izvršenju krivičnog djela zloupotreba ovlašćenja u privredi.

Trivun i Grujić su, kako se navodilo u optužnici, kao odgovorna lica,  tokom 2013. godine u Banjoj Luci i to Trivun u svojstvu direktora Sarajevo osiguranje d.d. filijala Banja Luka, a Grujić u svojstvu organizatora knjigovostva i v.d. direktora filijale, kršili propise o osiguranju i pravila poslovanja, a sve u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

Nezakonito izvlačenje novca

Prema navodima optužnice, Trivun i Grujić su dogovorili sa Dobrijevićem da Auto klub "Retro" Laktaši, iskoriste za nezakonito izvlačenje novca.

Navodilo se da su ugovorili navodno sponzorisanje kluba u iznosu od 795.000 КM, sa stvarnom namjerom da veći dio ovih sredstava klub vrati tako što će izvršiti pojedinačne uplate na bankovne račune zaposlenih radnika Sarajevo osiguranje d.d. filijala Banja Luka  i drugih lica, da bi ova sredstva bila upotrebljena za privlačenje klijenata filijale, davanjem nezakonitih popusta i pogodnosti prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju od auto-odgovornosti, a dio sredstava da Dobijević zadrži za sebe.