Osuđeni se teretio da je djelo počinio u tri navrata na štetu 14-godišnjakinje i to u periodu od 1. maja do 19. septembra 2022. godine.

Tada je uhapšen i nalazio se u pritvoru.

Optuženi je oglašen krivim za tri krivična djela obljube i za svako mu je izrečena kazna od po osam godina zatvora, što je objedinjeno u jedinstvenu kaznu od deset godina. U presudi se navodi da je djelo počinjeno u iznajmljenom stanu, znajući da između njega i žrtve postoji velika nesrazmjera u godinama.

Izrečena mu je i dvogodišnja mjera zabrane komunikacije i prilaska žrtvi na udaljenost od 150 metara.

Zbog zaštite žrtve suđenje u ovom predmetu je bilo zatvoreno za javnost.