U okviru prvog online upisnog roka u srednje škole na području Kantona Sarajevo, koji je okončan 4. jula, upisano je 3.479 učenika.

I ove godine najviše interesovanja učenika bilo je za gimnazije, elektrotehničku školu, ekonomsku te medicinske, a od stručnih škola za zanimanja kuhar, frizer i vozač motornih vozila.

Konačne rang liste upisnog roka, kojeg organizira Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, objavljene su jučer u 16.00 sati na EMIS Webu stranici i više se neće mijenjati.

Od tog momenta, kako je saopćeno iz Press službe KS, učenici su stekli pravo upisa u program srednjeg obrazovanja u kojem se nalaze u okviru upisne kvote. Preostalo je 146 učenika koji su vršili izbor, ali nisu primljeni u odabrane škole.

Za upis u prvi razred, u 17 javnih škola, ima još 350 slobodnih mjesta, a na koje će se moći upisati putem online sistema učenici koji nisu primljeni u prvom upisnom roku.

Učenici koji se nisu našli ni na jednoj rang listi srednje škole imaju mogućnost izbora srednjih škola u drugom upisnom roku koji će biti objavljen 9. jula i trajat će do 11. jula ove godine.

Konačni rezultati upisa u srednje škole Kantona Sarajevo za drugi upisni rok bit će objavljeni u 11. jula ove godine.