U ulici Dženetića čikma bb danas je, prema nalogu Službe za opće i inspekcijske poslove Općine Stari Grad, srušen jedan od 11 prizemnih objekata za koje je ranije urbanističko-građevinski inspektor utvrdio da su istekle urbanističke saglasnosti i odobrenja za njihovo postavljanje.

Iz Općine navode kako je iz tog razloga nadležna služba donijela rješenje o rušenju privremenih poslovnih objekata, a investitorima je naređeno uklanjanje objekata i vraćanje terena u prvobitno stanje u roku od tri dana.

- S obzirom na to da nisu ispoštovani rokovi iz rješenja o rušenju, Služba za opće i inspekcijske poslove zakazala je prinudno rušenje danas, što je pravovremeno i najavljeno. Rušenje je počelo jutros u 8.30 sati u prisustvu uposlenika Službe za opće i inspekcijske poslove, pripadnika Prve policijske uprave Stari Grad, pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Vratnik", te uposlenika KJKP Vodovod i kanalizacija. Radove rušenja izveli su uposlenici KJKP Rad - kazali su iz Općine Stari Grad.

Dodali su kako je Služba za opće i inspekcijske poslove Općine Stari Grad za objekte u Dženetića čikmi provela postupak u skladu sa svim zakonskim procedurama, prema Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o inspekcijama.

- Ipak, kako su korisnici privremenih objekata odbijali svaku vrstu dogovora i istrajali u svojoj namjeri da zaustave rušenje, Općinski sud u Sarajevu donio je rješenje o određivanju privremene mjere osiguranja kojim se Općini Stari Grad zabranjuje prinudno izvršenje rješenja o rušenju deset privremenih objekata. Općinsko pravobranilaštvo Općine Stari Grad uputilo je odgovor na rješenje Općinskom sudu u zakonom propisanom roku, u kojem je navedeno da su svi navodi korisnika neosnovani i paušalni. Istaknuto je da su provedeni postupci u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, te da korisnici objekata nisu uknjiženi kao vlasnici objekata, te ih shodno tome nema u zemljišnim knjigama - navodi se u saopćenju Općine Stari Grad.

Dodaje se i kako objekti nisu uplanjeni, pa ih nema ni u katastarskom operatu "iz čega proizilazi da oni koji ih koriste nisu ni posjednici istih".

- Općina Stari Grad očekuje od Općinskog suda u Sarajevu da hitno stavi van snage rješenje o određivanju privremene mjere osiguranja kojim se Općini Stari Grad zabranjuje prinudno izvršenje rješenja o rušenju deset privremenih objekata. Napominjemo da sudskim rješenjem nije bio obuhvaćen objekat koji je danas srušen. Podsjećamo, korisnicima objekata u ulici Dženetića čikma ranije je ponuđeno rješenje koje oni nisu prihvatili. Na predmetnoj lokaciji zainteresovani investitor, koji je već vlasnik jednog dijela zemljišta, planira izgradnju poslovno-stambenog objekta - stoji u saopćenju.

Navodi se i to da će u budućem objektu Općina Stari Grad, kao sadašnji vlasnik dijela zemljišta, imati 16 poslovnih prostora u svom vlasništvu, te da će se ti prostori izdavati zainteresovanim zakupcima, a u skladu sa Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti, što će Općini osigurati trajne prihode što do sada nije bio slučaj.

- Trenutnim korisnicima privremenih objekata u Dženetića čikmi – kojih je osam, a od kojih neki imaju i po dva objekta, Općina Stari Grad ponudila je zakup upravo tih novosagrađenih poslovnih prostora, a u skladu sa navedenom odlukom i po cijeni koja je u odluci utvrđena za tu zonu. Iako je ovo bila jedina realna mogućnost i kompromisno rješenje, korisnici privremenih objekata su je odbili zahtijevajući prostore iste kvadrature koju sada imaju, što nije moguće. Među zahtjevima koje su naveli je i da im se do izgradnje novih prostora dodijele zamjenski u kojima bi radili, kao i da im se nadoknadi iznos tržišne vrijednosti objekata koji se ruše, iako je u odobrenjima na osnovu kojih su objekti postavljeni navedeno da se objekti moraju ukloniti na zahtjev organa uprave, a bez prava na nadoknadu. Zahtjev korisnika da im zakupnina u budućim prostorima bude prilagođena cijeni koju su dosad plaćali za ove prostore nemoguće je ispuniti jer bi to bilo suprotno odredbama gore navedene odluke kojom je uređena ova oblast. Općina Stari Grad njihove zahtjeve smatra pretjeranim i neosnovanim - istaknuli su.

U ranije izdatim rješenjima za postavljanje ovih objekata, navode iz Općine Stari Grad, "jasno je navedeno da su objekti privremenog karaktera, te da se moraju ukloniti po isteku roka ili na zahtjev organa uprave, a bez prava na nadoknadu".