BiH će i dalje biti bez 4G mreže. Vijeće ministara BiH je odlučilo da Ministarstvo prometa i komunikacija BiH vrati Prijedlog odluke o dodjeli dozvola za 4G mrežu na doradu.

Ministrima je bila sporna cijena dozvole od 6,5 miliona KM, kao i visina godišnje koncesije na korištenje frekventnog spektra, koja bi trebala biti povećana sa tri na 6,7 miliona KM. Dozvolu bi telekom operateri trebali platiti u pet godišnjih rata, a koncesiju bi plaćali svake godine, u narednih 15 godina na koliko bi dozvole trebale biti izdate. Od ministarstva prometa i komunikacija je zatraženo da sačini analizu koliko su koštale dozvole za 4G mrežu u zemljama okruženja.

- Mi ćemo tu analizu uraditi i pripremiti je za jednu od narednih sjednica. Međutim, moram da kažem da smo u prijedlogu odluke naveli nešto nižu cijenu dozvole, jer prema novim uvjetima, telekom operateri će morati u prve tri godine dostići pokrivenost od 90 posto teritorije BiH i 95 posto putnih komunikacija, uključujući i objekte, kao što su tuneli i mostovi. Trenutno, nijedan telekom operater u BiH nema ovakvu pokrivenost, tako da će ispunjavanje ovih uvjeta zahtijevati da ulože značajna finansijska sredstva u razvoj infrastrukture – kazao je zamjenik ministra prometa i komunikacija BiH Saša Dalipagić.

Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o suspenziji i umanjenju carinskih stopa za repromaterijal koji se koristi za izradu proizvoda namijenjenih izvozu. 

Ovom odlukom, prema riječima ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića, nastoji se pomoći domaćim izvozno orjentisanim kompanijama da postanu konkurentnije na međunarodnom tržištu, jer će biti smanjen iznos dažbina koje moraju plaćati državi.

- Ovo će moći koristiti kompanije u oblasti tekstilne i hemijske industrije, poljoprivredni sektor, mašinska industrija i druge. Na ovaj način im je omogućeno da nabavljaju repromaterijal jeftinije nego do sada – dodao je Šarović.

On se osvrnuo i na kritike upućene iz Vlade RS-a u vezi sa izvještajem o zaštiti životne okoline. Navodno, prema ovom izvještaju trebalo bi da bude uspostavljena agencija za zaštitu životne okoline na nivou države, što bi, stav je Vlade RS-a, bilo prenošenje nadležnosti.

- U vezi sa ovim pitanjem izneseno je niz neistina. Još uvijek nije donesena bilo kakva odluka. Mi smo od jedne međunarodne organizacije dobili nacrt dokumenta uz prijedlog da ga prihvatimo kao svoj, kojeg smo dostavili na mišljenje entitetskim vlastima, ali i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa tek treba da da svoje mišljenje na ovaj dokument. Prema tome, još uvijek nije pokrenuta bilo kakva procedura usvajanja. Tek nakon što budu prikupljena sva potrebna mišljenja, ovaj nacrt može biti “pušten“ u proceduru – napomenuo je Šarović.

On nije želio da govori o “previranjima“ unutar SDS-a, kazavši samo da se u stranci vodi dijalog o tome u kom pravcu treba dalje da djeluje ova stranka.

Migrantska kriza je također bila jedna od tema o kojoj su državni ministri danas raspravljali ali ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić nije bio voljan da javnosti saopći detalje zaključaka koji su usvojeni.