- Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH je nedavno donijelo odluku da Jasmina Ćosić-Dedović bude kandidat BiH za sudiju Međunarodnog krivičnog suda u Haagu, izabranu na osnovu javnog konkursa raspisanog 18. februara 2020. godine. Ministarstvo vanjskih poslova BiH je na zahtjev Ministarstva pravde BiH proslijedilo 13. maja 2020. godine Ambasadi BiH u Den Haagu, prijavu kandidature sutkinje Ćosić-Dedović za izbor sudije u Međunarodnom krivičnom sudu. Ministarstvo pravde BiH je, uz svoj dopis, dostavilo MVP-u BiH i zvaničnu Odluku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH o imenovanju ove sutkinje za kandidata BiH za poziciju sudije u Međunarodnom krivičnom sudu - navodi se u reagiranju MVP-a BiH. 

U svom obrazloženju Ministarstvo pravde BiH, naglašavaju iz MVP-a BiH, između ostalog, istaklo je da je prema Zakonu o primjeni Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda i saradnji s Međunarodnim krivičnim sudom, definirano da državni organi BiH komuniciraju s Međunarodnim krivičnim sudom posredstvom Ministarstva pravde BiH, te da je istim zakonom propisano da VSTVBiH sprovodi postupak izbora sudija koji se predlažu kao kandidati BiH za imenovanje u Međunarodni krivični sud. 

Konsekventno tome dodaju, MVPBiH, u slučaju notifikacije kandidata BiH za poziciju sudije u Međunarodnom krivičnom sudu, ima samo ulogu diplomatskog posrednika između nadležnih institucija za izbor kandidata (VSTV-a BiH i Ministarstvo pravde BiH) i Sekretarijata Ugovornih strana Rimskog statuta, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću MVP-a BiH.