Iako je bilo planirano, obnovljeno suđenje sutkinji Suda BiH Azri Miletić koja se tereti za primanje dara i drugih oblika koristi u sarajevskom Općinskom sudu nije počelo, jer Kantonalno tužilaštvo nije zaprimilo spis s dokazima.

Tužilac Sead Kreštalica je zbog toga zatražio da se ročište odgodi dok ne dobije spis zajedno s dokazima te je rekao da su se zbog toga obraćali državnom Tužilaštvu, zbog čega, kako kaže, Kantonalno tužilaštvo nije spremno za početak suđenja.

- Zaprimili smo dopis Tužilaštva BiH da su se obraćali Apelacionom vijeću državnog Suda da se dostave svi dokazi korišteni u postupku. Tužilaštvo BiH nas obavještava da imaju potrebu za konkretnim smjernicama i da su tražili od Vijeća da im ukažu na konkretne mjere od kojih zavisi zakonita odluka - istakao je tužilac.

Najavio je kako će opet urgirati državnom Tužilaštvu, koje prema njegovim riječima, čeka određene smjernice i da se Općinski sud u ovom slučaju može obratiti Sudu BiH.

Braniteljica Jesenka Rešidović je podržala prijedlog Tužilaštva i navela da je odbrana i ranije iznosila stav da nije postupano po zakonu kada je nadležnost prenesena na Općinski sud.

- S obzirom da je Sud BiH prenio nadležnost i ukinuo odluku zbog toga što postupak nije bio pravičan, samim tim isti Sud nije mogao potvrditi optužnicu. Jedino bi Kantonalno tužilaštvo bilo nadležno da prouči materijale i odluči se za podizanje optužnice, a da je Općinski sud nadležan za njeno potvrđivanje - naglasila je braniteljica.

Navela je i da je Vrhovni sud Federacije BiH odbio prijedloge i prigovore, uz obrazloženje da pored Evropske konvencije, odbrana nije iznijela nikakvu dodatnu dokumentaciju.

- Apelaciono vijeće se, donoseći odluku i prenoseći nadležnost, poziva na direktnu primjenu Evropske konvencije. Smatramo da je Evropsku konvenciju morao primijeniti i Vrhovni sud FBiH - dodala je braniteljica.

Apelaciono vijeće Suda BiH je u aprilu ove godine otpremilo rješenje kojim se ukida presuda po kojoj je Miletić osuđena na dvije i po godine zatvora zbog primanja dara i drugih oblika koristi, te je dalje vođenje postupka preneseno na Općinski sud.

Miletić je prvostepenom presudom proglašena krivom da je primila dio obećanog dara preko posrednika S-1, u iznosu od najmanje 3.000 eura, radi pogodovanja u predmetu protiv Rame Brkića i Senada Šabića, dok je oslobođena optužbe za kršenje zakona od strane sudije.

Suđenje bi trebalo biti nastavljeno 29. novembra.