Unsko-sanskom kantonu će biti distribuirane 402 doze Comirnaty vakcina, 2.500 Sinopharm za drugu dozu i 3.960 AstraZeneca za prvu dozu. Posavski kanton će dobiti 84 Comirnaty vakcine, 600 Sinopharm i 820 AstraZeneca.

Tuzlanski kanton će 10. augusta dobiti 804 Comirnaty vakcine, 5.000 Sinopharm i 7.200 AstraZeneca. Sarajevski kanton će dobiti 858 Comirnaty doza, 5.250 Sinopharm i 9.230 doza AstraZeneca.

Zeničko-dobojskom kantonu će biti distribuirano 600 doza Comirnaty, 3.800 Sinopharm i 5.930 AstraZeneca za prvu dozu. Bosansko-podrinjskom kantonu 42 doze Comirnaty, 300 Sinopharm i 430 AstraZeneca. Srednjobosanski će dobiti 402 Comirnaty doze, 2.500 Sinopharm i 3.960 AstraZeneca. Hercegovačko-neretvanski 444 vakcine Comirnaty, 2.750 Sinopharm i 4.350 AstraZeneca.

Zapadnohercegovački samo 162 doze Comirnaty.

Kantonu 10 će biti distribuirane 204 vakcine Comirnaty i 100 Sinopharm.

Ukupno je 4.002 Comirnaty vakcine za prvu dozu, 22.800 Sinopharm za drugu dozu i 35.880 AstraZeneca za prvu dozu.