Akademija u povodu obilježavanja "Dana veterana" i 26. godišnjice osnivanja Jedinstvene organizacije boraca (JOB) "Unija veterana" Kantona Sarajevo (KS), upriličena je večeras u Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Svečani skup u organizaciji kantonalnog JOB-a bio je prilika za evociranje sjećanja na sve one koji su se nesebično žrtvovali u odbrani Bosne i Hercegovine i njenog glavnog grada, kao i na događaje koji su obilježili period agresije na našu zemlju (1992-1995.).

Čestitke povodom Dana veterana i 26. godišnjice JOB-a KS uputio je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, podsjećajući na ključna postignuća na planu iznalaženja sistemskih rješenja u oblasti boračke zaštite i uopće jačanja statusa boračke populacije.

Istaknuo je kako se radi o ljudima koji su interes države Bosne i Hercegovine i njenih građana stavili ispred svega, pa i ispred vlastitih života, potcrtavajući da je briga o toj kategoriji stanovništva trajna obaveza.

U osvrtu na četverogodišnji mandat, Bukvarević je naveo kako u tom periodu dostignuti obim prava za boračku zaštitu nije umanjivan i da su redovno i bez zakašnjenja isplaćivane invalidnine i naknade za 92.000 korisnika, a da je u istom periodu samo za osnovni paket obaveza isplaćeno više od milijardu i 200 miliona KM, te izmireno više od 20 miliona KM zaostalih obaveza.

Istovremeno, resorni ministar je upozorio kako zbog nejedinstva boračkih saveza i udruženja i uplitanja određenih politika, okrenutih prikupljanju jeftinih političkih poena, zakon o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, nažalost, nije usvojen.

Dodao kako je 22 godine nakon agresije uspostavljen jedinstveni registar pripadnika oružanih snaga RBiH, te da je u spomenutom periodu resorno ministarstvo, između ostalog, pomoglo u zapošljavanju više od 3.000 šehidske i djece poginulih boraca, naglašavajući odlučnost da se nastave aktivnosti na planu utvrđivanja i usvajanja krovnog zakona za populaciju demobiliziranih boraca.

Odlučnost na planu poboljšanja statusa pripadnika boračke populacije iskazao je i ministar za boračka pitanja KS Muharem Fišo, evocirajući uspomene na najteže, ali ujedno i najsvjetlije dane kada se branila opstojnost države BiH i temeljne civilizacijske vrijednosti.

Uz čestike povodom Dana veterana i godišnjice osnivanja kantonalnog JOB-a, naglasio je riješenost da se nikome ne dozvoli ugrožavanje integriteta države Bosne i Hercegovine.

Sudionicima svečanog skupa su se obratili i čestitke istim povodom uputili - penzionisani general Armije RBiH Ismet Hadžić Mutevelija i predsjednik Unije veterana KS Ismet Imamović, podsjećajući na slavne dane kada su, usprkos najtežim iskušenjima, a zahvaljujući brojnim znanim i neznanim herojima, odbranjeni cjelovitost, neovisnost i suverenitet međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine.

Akademija je bila prilika i za dodjelu zahvalnica najzaslužnijima za brigu o boračkim kategorijama, a skup, koji je počeo intoniranjem državne himne BiH i odavanjem počasti braniteljima BiH, propraćen je prigodnim muzičkim programom.