Javni prijevoz u Kantonu Sarajevo iz dana u dan sve je lošiji. GRAS je na izdisaju jer i sa ovo malo vozila što imaju sve više propuštaju vožnji zbog kvara. Ako im se pokvari autobus na bilo kojoj liniji, nemaju drugog da ga zamjene.

Tako se desilo i danas sa prvim snijegom. Stari autobusi i minibusi su ostali u kvaru, a stanovnici u Podhrastovima, Buča Potoku, Smiljevićima, Dobrinji, Otesu i Jagomiru, Faletićima i Sedreniku ostali su bez prijevoza. Stanovnici padinskih dijelova grada već odavno nemaju prijevoza jer na toj liniji su minibusi kojih već treću godinu nema.

U Službi za informisanje GRAS-a kazali su nam da nemaju dovoljan broj vozila, a zbog obaranja tendera ne mogu se kupiti novi minibusi za šta postoje sredstva.

- Imamo veliki problem nedostaka autobusa, minibusa, trolejbusa i tramvaja. Ako nam se autobus pokvari na nekoj od linija, nemamo drugi ispravan da nastavi s vožnjom. Mi tu ništa ne možemo učiniti jer je za nabavku novih vozila zaduženo Ministarstvo saobraćaja Vlade KS – ističu iz GRAS-a.

Komercijalna linija Baščaršija – Dobrinja bez obzira na kvarove, vremenske uvjete i ostale probleme u GRAS-u redovno funkcioniše jer se naplaćuje.

Iz GRAS-a nam odgovaraju da je to istina, ali je najvažnije da funkcioniše i ne mogu skinuti taj autobus sa linije da bi vozio na drugoj gdje je došlo do kvara, a građani ostali bez prijevoza.

Broj vozila kojima se obavlja javni gradski prijevoz u KS odavno nije na zadovoljavajućem nivou, zbog čega najviše trpe građani, posebno u prigradskim dijelovima grada. Pojedine linije gotovo da uopće ne funkcionišu zbog nedostatka vozila, ali i starosti i čestih kvarova postojećih koja više nisu u stanju da obavljaju funkciju.

Ministar saobraćaja KS Adnan Šteta ranije je izjavio, a danas se nije javljao na naše pozive, kako svakodnevno prima žalbe građana na sve lošiji javni prijevoz, posebno onih iz Nahoreva, Sokolja i Hadžića. Obećao je da će Ministarstvo saobraćaja pokrenuti inicijativu Vladi KS da im se odobri uvođenje privremenih linija koje bi dali određenim operaterima koji mogu izvršavati prijevoz onako kako to građani zaslužuju. Obećanje nije ispunjeno.

Vlada KS, odnosno ministar Šteta već godinu, od kada su na vlasti, građanima kada je u pitanju javni prijevoz daju samo obećanja. Dok ta obećanja ne ispune ništa ne poduzimaju da se bar malo unaprijedi javni prijevoz.  

Bit će novih trolejbusa, tramvaja, autobusa, minibusa, a čak će se obnoviti i tramvajska pruga. U idućoj godini planiramo nabavku vozila koja će se finansirati kreditima EBRD-a i iz budžeta KS, obećava ministar, a u međuvremenu ništa ne čini da javni gradski prijevoz funkcioniše bar po redu vožnje.