Komanda obalne straže saopćila je da su dobili dojavu da se grupa migranata nalazi u gumenom čamcu kod obala Kusadasija, te su poslali jedinice na to područje.

Tom prilikom je spašeno i izvučeno na obalu 58 migranata, nakon čega su odvedeni u pokrajinske službe za migracije.

Turska je jedna od glavnih ruta za migrante i tražitelje azila koji žele preći u Evropu.