Prosječne plaće u državi "napušu" primanja političara, menadžera, direktora, državnih službenika, dok oni koji rade u realnom sektoru primaju u prosjeku 500-600 maraka.

Prema podacima portala Plata, uz političare koji primaju po nekoliko hiljada maraka, najveću mjesečnu plaću primaju zaposleni na poziciji country menadžera - viši menadžment 3.889 maraka. Slijede osobe na pozicijama IT direktora - viši menadžment s mjesečnim prihodima u visini od 3.348 KM te generalnog direktora - viši menadžment, čija plaća, prema informacijama spomenutog portala, doseže 3.301 marku.

Razlika između najveće i najmanje plaće u Federaciji BiH, prema podacima spomenutog portala, iznosi gotovo 3.200 KM. Najmanje plaće imaju zaposleni u tekstilnoj, kožnoj i odjevnoj industriji, i to 597 maraka. Slijedi čistač na pomoćnim i niskokvalificiranim poslovima, gdje plaća iznosi 612 KM, a zatim radnik u osiguranju koji mjesečno može zaraditi 640 maraka. Obućar, prema ovim podacima, u Federaciji BiH ima plaću od 646 KM, a riječ je o osobi koja je zaposlena u tekstilnoj, kožnoj ili odjevnoj industriji. Posao portira, odnosno osoblja za pružanje informacija, sa sobom nosi plaću od 654 marke, a radnika na benzinskoj pumpi 661 KM...

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 20.9.2021. godine iznosio je 530.672. 

Prema posljednjem objavljenom podatku Zavoda za statistiku Federacije BiH, prosječna neto plaća u Federaciji BiH u julu 2021. godine iznosila je 995 KM. 

Broj zaposlenih koji prima plaću manju od prosječne se mijenja iz mjeseca u mjesec. U julu 2021. godine prema evidenciji Porezne uprave Federacije BiH, a na osnovu dostavljenih propisanih obrazaca od poslodavaca koje je Porezna uprava dostavila nadležnim fondovima, a po kojima su uplaćeni propisani doprinosi i porez na dohodak na isplaćene plaće, 252.292 zaposlenika ostvarili su neto plaću manju od 995 KM, podaci su koje smo dobili u Poreznoj upravi FBiH.

Prema evidenciji Porezne uprave 138.149 zaposlenika su ostvarili neto plaću koja je veća od 406, a manja od 600 maraka, pa prosudite sami kako se preživljava sa plaćama ispod prosječne plaće od 1.000 maraka. 

Tim povodom premijer Federacije BiH Fadil Novalić predložio je da minimalna plaća u ovom entitetu iznosi 700 maraka i o tome se vode žučne rasprave.

Iz Porezne uprave RS-a dobili smo odgovor da u ovom entitetu, a prema posljednjim podacima iz jula 2021. godine, "od 521 do 600 maraka neto plaću prima 67.527", potvrdio nam je Goran Maričić, direktor Porezne uprave RS-a.

Prema podacima Zavoda za statistiku RS-a, prosječna neto plaća u augustu je iznosila 1.025 maraka.

I u manjem bh. entitetu plaće političara, menadžera i direktora su za nekoliko puta veće od zaposlenih u realnom sektoru.