- Usljed urušavanja, dijelovi objekta pali su na ulicu, izazvavši opasnost po živote ljudi i imovinu, a došlo je i do potpune obustave saobraćaja. Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić naložio je da se hitno djeluje i uputio na teren nadležne službe kako bi se u što kraćem roku otklonila svaka opasnost po građane – navode iz Općine Stari Grad.

Operativni centar civilne zaštite Općine Stari Grad prvi je dobio informaciju o ovom događaju, te je odmah obaviještena i Policijska stanica Stari Grad. Na mjesto događaja prvi su upućeni uposlenici općinskog Odjeljenja za održavanje putnih pojaseva i javnih površina kako bi uklonili ruševine sa saobraćajnice.

- Urbanističko-građevinski inspektor Službe za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Stari Grad utvrdio je da je obrušavanjem vanjskih zidova na ulicu poremećena statika cijelog objekta koji se u svakom momentu mogao srušiti i izazvati ozbiljnije posljedice. Konstatovano je da je neophodno urušiti objekat u cijelom njegovom gabaritu kako bi se otklonila svaka opasnost po živote ljudi, imovinu i saobraćaj – kazali su također.

Angažovana je firma koje je srušila kuću, dok je urbanističko-građevinski inspektor donio rješenje kojim suvlasnicima ovog objekta nalaže uklanjanje ruševnog materijala u roku od 24 sata. Nakon rušenja, jutros je oprana ulica.

Iz Općine ističu kako su više puta pokušavali otkupiti kuću od suvlasnika kako bi je porušili.

- S obzirom na to da suvlasništvo nad objektom u ulici Mustafe Dovadžije imaju 22 osobe, dogovor se nije mogao postići jer se suvlasnici nisu mogli međusobno dogovoriti. Značajno je istaći da je ovaj objekat odavno bio predviđen za rušenje, ne samo zbog stanja u kojem se nalazio, nego i zbog važećeg Regulacionog plana Vratnik prema kojem je na ovoj lokaciji predviđena rekonstrukcija saobraćajnice – pojašnjavaju.

Međutim zbog ovog događaja, navode iz Općine, objekat se morao hitno srušiti.

- U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju KS prema kojem Općina ima pravo ukloniti građevinu ako se utvrdi da ona zbog fizičke dotrajalosti predstavlja opasnost po život i zdravlje ljudi, okolne objekte i saobraćaj, te će troškove rušenja naplatiti od vlasnika. Na isti način će se postupiti i ako suvlasnici ne ispoštuju rješenje urbanističko-građevinskog inspektora o uklanjanju ruševnog materijala. Ako ne uklone u roku od 24 sata uklonit će ga Općina Stari Grad, na njihov teret – zaključuju.