Na početku zasjedanja zakletvu je položila novoimenovana ministrica uprave i lokalne samouprave Senka Jujić, koja je na ovo mjesto došla umjesto smijenjene Lejle Rešić (DNS).

Na predloženom dnevnom redu je 36 tačaka, među kojima 17 prijedloga zakona te, između ostalog, odluke o prihvatanju zaduženja RS kod Evropske investicione banke po projektima "Vodovod i kanalizacija u RS" i mjere zaštite od poplava u RS.

Također na zahtjev Srpske demokratske stranke (SDS) predloženo je razrješenje predsjednika Parlamenta Nedeljka Čubrilovića.

Pred zastupnicima bi trebalo da se nađe i novi poslovnik, koji se već duže vrijeme usaglašava, s tim da o tom dokumentu i dalje postoje suprotstavljeni stavovi.

Očekuje se i rasprava o Prijedlogu programa rada parlamenta za ovu godinu, izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika te Prijedlogu zakona o visokom obrazovanju čiji je cilj usklađivanje domaćeg sistema sa promjenama u evropskom visokom obrazovanju.

Za razmatranje su predložene i izmjene i dopune zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, po hitnom postupku.

.