Tokom susreta sa premijerkom BPK Goražde Aidom Obućom, ministrima kantonalne Vlade i predstavnicima zakonodavne vlasti BPK, između ostalog razgovarano je o mogućnostima i načinima prije svega za finansijsku potporu ovom kantonu.

Izetbegović je u svojoj izjavi istakao kako smatra da će premijer Novalić pronaći riješenje da se pomognu posebno BPK i Posavski kanton, kao nerazvijeni kantoni.

- Vjerujem da će gospodin Novalić pronaći rješenje da se možda dvostruka suma odvoji za ova dva manja kantona. Pretpostavljam da će se ići u tom smjeru. Ima nekih otpora, ali vidjet ćemo. Jako je važno sačuvati i investicije u ovom trenutku, da one ne stanu i da se taj ekonomski krvotok dalje ne usporava. Meni je osobito drago da vidim da se nastavila investicija na koja će spojiti Sarajevo i Goražde. Danas obilazimo privrednike, poljoprivrednike, vladu, bolnicu jer važno nam je da vidimo kako se ljudi nose u ovom vremenu koronavirusa u Goraždu i da vidimo šta im treba pomoći i da to kroz budžet poguramo – izjavio je on.

Premijer Novalić kazao je kako je pomoć ovom kantonu neupitna posebno nakon rebalansa federalnog Budžeta, u kojem je umjesto ranijih 21 milion KM, za transfere nižim nivoima vlasti predviđeno 200 miliona KM granta.

- Pri tome je preferencija prema broju stanovnika i u tom smislu Goražde i recimo Orašje slabo prolaze jer imaju mali broj stanovnika, ali imaju sve druge troškove kao i svi ostali kantoni. Tako da, ako bi smo išli sa nekim koeficijentom 2 multiplikacije u raspodjeli javnih prihoda za koji već preovladava mišljenje, u tom smislu bi BPK Goražde prema broju stanovnika dobio između 4 i 4,5 miliona KM, što više od onih 2,9 što smo bili ranije predvijeli, i to je da tako kažem ispravka i multiplicirali bi samo slabije kantone – pojasnio je Novalić.  

Ministar finansija BPK Goražde Mirsad Agović smatra da je ovaj iznos dobro došao u trenutnoj situaciji, ali da je  aranžman lošiji, jer je riječ o kreditnom zaduženju, čija mogućnost otplate će se tražiti u narednim budžetima.

- Nama su ta sredstva sad neophodna iz razloga što imamo problem sa pandemijom, i nužna su nam za ublažavanje negativnih efekata. Međutim, malo je to lošiji aranžman nego što je bio, jer prethodno je bio grant, a ovo su kreditna sredstva, ali bitno nam je da preživimo ovaj period. Nadamo se da će se prilike normalizirati, ne očekujemo u obimu kakav je bio, ali ćemo uspjeti da nekako ispunimo sve obaveze za ovu godinu koje smo planirali u budžetu – kazao je Agović.

Premijerka BPK Goražde Aida Obuća današnju posjetu smatra kao vid podrške BPK Goražde

- Ovo jeste vid podrške koju BPK Goražde ima, kako od predsjednika Izetbegovića tako i od Vlade FBiH. Ono što smo čuli od premijera Novalića jeste da će se, kada je u pitanju BPK Goražde, imati razumjevanje i kada su u pitanju sredstva MMF-a i ostala vrsta podrške, tako da im se zahvaljujem – istakla je Obuća.

 Izetbegović je nakon toga u pratnji domaćina, kao i ministara u Vladi FBiH posjetio Kantonalnu bolnicu Goražde, a potom je kompletna delegacija obišla i kompanije u industrijskoj zoni Vitkovići.