Premijer Federacije BiH Fadil Novalić na sjednici Parlamenta FBiH nadovezujući se na tačku dnevnog reda koja govori o radu rudnika u periodu od 2009. do 2017. godine kazao je da se rješava trenutna situacija sa rudnicima Zenica i Breza.

- Ova tačka se poklopila sa ovom vremenskom eskalacijom s rudnicima Breza i Zenica. Rješavamo situaciju u Zenici i Brezi, uplatit ćemo obaveze prema državi. Vlada je insistirala na naplati i od toga Vlada neće odstupiti. Neće biti popusta niti za rudnike, niti za tekstil, ni za koga. Oba smo rudnika deblokirali, platili - rekao je Novalić.

Emir Aganović iz Elektriprivrede BiH prezentirajući izvještaj o stanju u rudnicima u periodu od 2009. do 2017. godine kazao je da je gubitak u 2017. godini iznosio 769 miliona KM.

- Ključni problem rudnika je nelikvidnost, mi imamo sada njihovo oslanjanje na elektroprivredu. Najveći gubitak evidentiran je u rudnicima Zenica, potom Kreka, dok je Gračanica primjer pozitivnog poslovanja. Imamo negativno mišljenje vanjskog revizora za sve rudnike osim jednog. Finansijsko stanje je loše - akumulirani gubitak u 2017. godini je 769 miliona KM, iz godine u godine su poslovali negativno, rasle su i obaveze. Imamo mnogo gubitka koji je značajan u odnosu na osnovni kapital. To znači da obaveze rastu brže od imovine - rekao je Aganović.

Govoreći o dugoročnoj perspektivi, naglasio je da se smanjuju potrebe, da će se ograničavati sati rada, podsjetio je da je od 2009. do 2017. godine smanjen broj uposlenika u rudnicima za 2.700 radnika.

- Treba reći koji su rudnici, odnosno, pogoni pogodni u perspektivi i dugoročno održivi. Te odluke nisu lagane, ali treba presjeći i doći do rješenja. Mora se reći kakva nam je dugoročna projekcija, koji će kapaciteti za koje termoblokove - rekao je Aganović.