- Od ovoga su izuzeti svi uposlenici uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVlD-19 na području FBiH, oni kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taksi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu - saopćeno je nakon današnje hitne, telefonski održane, sjednice Vlade FBiH.

Kako je navedeno, Vlada FBiH je usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 22. mart 2021. godine, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od sutra, 24. marta.

- Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva zadužen je da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih naredbi i preporuka - saopćeno je iz Vlade FBiH.

Osim ograničenja kretanja građana, uz izuzetke, Krizni štab FBiH je donio naredbe i o okupljanju.

- Dozvoljeno je okupljanje ne više od 20 ljudi u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Sva ova okupljanja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obaveznu fizičku distancu od najmanje dva metra između osoba (osim članova istog domaćinstva) - saopćeno je iz Vlade.

U danas prezentiranoj informaciji je navedeno da je sedmodnevna incidenca na nivou FBiH 301 slučaj na 100.000 stanovnika, a da je najveća u Bosansko-podrinjskom, Sarajevskom i Zapadnohercegovačkom kantonu.

Federalna vlada će izvijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama Vlade donesenim s ciljem zaštite zdravlja gradana i smanjenja rizika za širenje virusa.