- Jer da sam se malo više pitao u sastavu ove Vlade bilo bi barem tri puta više Srba, jer tako kaže Ustav. Zarekao sam se da ću se zalagati za ljudska prava i slobode. Nije isključena obaveza, da ukoliko se ukaže mogućnost, da se otklone određene disproporcije u sastavu Vlade. Je li nemoguće u Sarajevu naći tri eksperta iz reda Srba? Možda ovo pitanje trebamo postaviti sebi. Prema popisu iz 1991. u sastavu Vlade trebala bi biti četiri ministra ili ministrice iz reda Srba. Može se raspravljati o tome, da bi broj ministara trebao biti tri, ali jedno ne ispunjava ustavnu odredbu – kazao je Nikšić.

Nikšić je kazao da nema opravdanja za ove postupke, te da je očekivao da će se prekinuti sa "nečasnom praksom".

Naveo je da on insistira na parlamentarnoj demokratiji i da je primarna dužnost zaštititi Ustav i ravnopravnost naroda.

- Kada ako ne sada. Ja nisam protiv ove Vlade. Mislim da njegov ekspoze (mandatara Edina Forte, op. a.) ne možemo nazvati populističkim. Zahvalni smo mu jer je u eter rekao ono što mnogi misle a ne govore. Prinuđen sam da ću kod glasanja biti suzdržan, osim ako moj glas bude presudan za imenovanje nove Vlade. U svakom slučaju, a naročito ako moj glas bude presudan iskoristit ću priliku i predložiti predsjedavajućem i premijeru da prema članu 27. stav 5. kreiraju novi sastav Vlade koji će ispunjavati ustavne odredbe - kazao je Nikšić.

Pitao je "kako da se očekuje od drugih skupština da ispoštuje proise ako ih glavni grad ne poštuje".