Predlagač je Klub zastupnika SNSD-a, a tokom glasanja niko nije bio protiv, dok je osam zastupnika bilo suzdržano. Usvojen je i zaključak da se nacrt ovog zakona uputi u javnu raspravu.

Ovim zakonom uređuju se uvjeti, način i postupak pod kojima se utvrđuje imovina i uvećanje imovine fizičkog lica, koja u uzastopnom periodu do tri godine prelazi 300.000 KM, a za koju vlasnik ne može da dokaže način sticanja. Porezna uprava pokreće postupak kontrole, ako se učini vjerovatnim da postoji razlika između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda.

Prihod od posebnog poreza pripada budžetu RS-a, a stopa je 75 posto na poresku osnovicu koja je utvrđena prema ovom zakonu.

Šef Kluba zastupnika SNSD-a Igor Žunić je u završnoj riječi istakao da su namjere predlagača bile "dobre i iskrene, a ne populističke", a nada se da će nakon javne rasprave Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu biti jasan, operativan i primjenjiv.

Premijer RS-a Radovan Višković je izrazio bojazan da na ovom planu neće biti postignuti adekvatni rezultati ukoliko ne bude odgovarajuće saradnje sudova i tužilaštava.

- Što se mene tiče, nikada neću štititi bilo koga i ne pada mi to na pamet - kazao je Višković.

Zastupnica Jelene Trivić (PDP) imala je primjedbe.

- Po ovom nacrtu, ovo postaje zakon o legalizaciji nelegalno stečene imovine, a pri tome, neki se mogu busati u prsa: "Pa znate li koliko sam ja poreza platio", a u realnosti je napravio krivično djelo - rekla je Trivić.