Ljetno računanje vremena počinje posljednje nedjelje u martu, a završava se posljednje nedjelje u oktobru. Kazaljke na satovima će se pomjeriti sa 02:00 na 03:00 sata.

Svrha ljetnog računanja vremena je ekonomske prirode, jer se smatra da se dodavanjem jednog sata periodu dnevnog svjetla povećava produktivnost i smanjuju troškovi za rasvjetu.

Prva je ljetno računanje vremena, od 30. aprila do 1. oktobra 1916. godine, uvela Njemačka za vrijeme Prvog svjetskog rata. Ljetno računanje vremena u bivšoj SFR Jugoslaviji uvedeno je 27. marta 1983. godine.