Razmatranjem izmjenama i dopunama Zakona o štrajku u danas će biti nastavljena sjednica Narodne skupštine RS-a.

Među preostalim tačkama drugog nastavka 6.redovne sjednice su strategije o razvoja preduzetništva žena, unapređivanje položaja starijih osoba, te razvoju elektronske uprave u RS-u za period 2019-2022. godina.

Zastupnici bi trebalo da razmatraju izvještaje o stanju u bankarskom sistemu u tom bh. entitetu, osiguranju, tržištu hartija od vrijednosti za 2018. godinu, te između ostalog, izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora RS-a o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta RS-a u 2018.

Na dnevnom redu su i izvještaji o poslovanju Investiciono-razvojne banke, Regulatorne komisije za energetiku, Garantnog fonda, Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti, kao i o radu Radio-televizije RS-a za 2017. i 2018. godinu.

Bit će riječi i o informacijama o dugu RS-a na kraju prošle godine, te implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici, kao i Prijedlogu odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u  RS-u.