Ovim rješenjem, kako su naveli iz FUZIP-a istovremeno će se osigurati zaštita života ljudi i zaštita mjesta i ostataka kulturnog naslijeđa.

- Rješenje je doneseno po službenoj dužnosti, na osnovu Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, Zakona o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, Zakona o inspekcijama FBiH i Zakona o upravnom postupku. U skladu s hitnim mjerama zaštite, naloženi radovi se odnose na demontažu zidnih struktura čije urušavanje predstavlja opasnost po saobraćaj i prolaznike do visine cca 1,5m, kako bi se smanjio rizik od eventualnog daljeg obrušavanja. Nakon demontaže zidnih struktura, naloženo je montiranje čeličnog plašta po kruni preostalih zidova, s ciljem zaštite ostataka zidnih struktura od vremenskih utjecaja - pojasnili su iz FUZIP-a.

Rok za početak radova na demontaži je pet dana od dana prijema rješenja, a vlasnik, odnosno korisnik građevine dužan je poduzeti mjere za otklanjanje opasnosti i do otklanjanja opasnosti označiti građevinu kao opasnu, skladu s članom 77a Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH.

Radovi će se izvoditi pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, koji je nadležan za obavljanje poslova iz oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa, odnosno arhitekte konzervatora.

Osim federalnog građevinskog inspektora, inspekcijski nadzor su također izvršili i federalni inspektori za ceste koji su utvrdili da urušavanje objekta ugrožava nesmetano i bezbjedno odvijanje cestovnog saobraćaja i predstavlja realnu opasnost po zdravlje i živote svih učesnika u saobraćaju.

Radi poduzimanja u javnom interesu hitnih mjera koje se ne mogu odgađati jer je u pitanju neposredna ugroženost javne ceste i ugroženost sigurnosti učesnika u saobraćaju, postupajući federalni inspektori za ceste donijeli su rješenje o privremenoj zabrani odvijanja motornog i pješačkog saobraćaja na dijelu magistralne ceste uz objekat.

Rješenje ostaje na snazi do otklanjanja opasnosti po zdravlje i živote učesnika u saobraćaju, a federalni inspektori za ceste će, nakon završetka radova, po utvrđivanju prestanka opasnosti, naložiti prekid privremene zabrane saobraćaja i uklanjanje barijera.

Podsjetimo, 5. marta je došlo do urušavanja južnog dijela zapadnog krila objekta nacionalnog spomenika Električne centrale i od tada je jedan dio saobraćajnice zatvoren za saobraćanje, zgrada je ograđena žutom trakom, ali je svakodnevno predstavljala opasnost po sigurnost i pješaka, ali i vozača.

Nakon toga su nadležni prebacivali odgovornosti jedni s drugih nakon čega se taj problem danima nije rješavao.