VEZANI TEKST - Sutkinja Korner: Potrebne radikalne promjene u Tužilaštvu BiH! 

Aktivnosti se odnose na obaveze iz Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, kao i Izvještaj sutkinje Joanne Korner o procesuiranju predmeta ratnih zločina na državnom nivou u Bosni i Hercegovini.

Centralne teme sastanka odnosile su se na procesuiranje predmeta ratnih zločina u Tužilaštvu BiH i Sudu BiH, kao i prijenos manje složenih predmeta pravosudnim institucijama entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Ovaj sastanak dio je redovnih aktivnosti predviđenih Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina, kako bi predstavnici dviju institucija na državnom nivou imali priliku analizirati preporuke iz Izvještaja sutkinje Korner, te razgovarati u pogledu usaglašavanja stavova za prijenos predmeta na entitetske nivoe i Brčko Distrikt.

Zajednički stavovi bit će prezentirani Nadzornom tijelu za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, saopćilo je Tužilaštvo BiH.