Na sjednici Skupštine KS, nakon cjelodnevne rasprave,  usvojeni su po hitnom postupku zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo i Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.

Za novi Zakon o unutrašnjim poslovima KS glasala su 22 zastupnika, protiv je bio jedan glas, dok je sedam zastupnika bilo suzdržano.

Ministar unutrašnjih poslova Admir Katica, u obrazlaganju prijedloga kazao je da se ovim zakonom depolitizira MUP i izbori komesara.

Tokom rasprave, zastupnik Aljoša Čampara uputio je više pitanja koja se tiču depolitizacije MUP-a, istakavši kako određeni članovi Prijedloga ipak to ne govore.

- Mi i međunarodna zajednica smo bili za depolitizaciju policije, da Ministarstvo bude potpuno odvojeno od Uprave policije, jer na takav način možemo imati policijsku strukturu koja će profesionalno i nepristrasno obavljati poslove. Imamo zamjerke koje nećemo podržati jer se radi o političkom utjecaju na rad komesara, a ministar postaje ključna figura u operativnom dijelu policije - kazao je Čampara.

Naglasio je da usvojenim izmjenama policijski komesar sada može biti i samostalni inspektor, što je jednako tome da pukovnik bude nadređen generalima.

Za zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo glasala su 22 zastupnika, glasova protiv nije bilo, dok su četiri zastupnika bila suzdržana.